Saga > De' > Innihald
ferrari 'ej Diffuser Diffuser choH mach tel
Apr 18, 2016
motosport.com senior technical editor george piola 'ej matt ferrari sf16-h simofeierde concern neH bahrain during yaH choH rear diffuser involving. DeSDu' mIw, Segh Hoch qeng teams intensive Qul je development, mo' wa'DIch puS vIpoSmoHmeH prix neH chaH nIv qIt yIqaw patlh. ferrari pagh lurIHbogh. qaStaHvIS bahrain, 'op detail choH, vegh puH Duj yIqaw Dub diffuser ghaj ferrari tlhuQ.