Saga > De' > Innihald
qaS nuq chonaDmo', cha'logh vaj Diffuser?
Apr 18, 2016
laH chonaDmo', cha'logh vaj diffusion jan 'e' chut loophole ghaj val qeq DuHIvDI', Durap: vo' puH Duj bertlham laH neH requirements laH chIm'e' cha' 'ay' vo' puH Duj bertlham woDDI' legh vaj ghItlhvetlh tlhegh 'ab 'ej ghobe' rIn 175 mm, Dache'taHvIS bej tlhuQ diffusion jan Qu'vetlh Dop diffusion jan Central diffusion chonaDmo', cha'logh vaj jan ghuS 'ay' je, 'ej cha' 'ay' , vaj cha' 'ay' DuHIvDI' Durap. yor DaneH'a' diffuser chonaDmo', cha'logh vaj je 'oH vo': tu'lu' chenmoH Durap poQ method je SoHvaD nap-neH qup vItultaH vIlegh

chopmeH: ferrari 'ej Diffuser Diffuser choH mach tel

veb: Engar upplýsingar